Програма благоустрою

Додаток до

рішення 3 сесії 7 скликання

№ 51 від 24 грудня 2015 р.

 

 

Програма благоустрою

на території села великі Лучки

на 2016 рік

 

 

 • Загальні положення

 

Програма благоустрою території села Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської області (далі - Правила) розроблена з врахування законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природнього середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою села і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цією Програмою, є керівника та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування, а також територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селі здійснює сільська рада та її виконавчий комітет.

Управління у сфері благоустрою села здійснює виконавчий комітет сільської ради.

Рішення сесії\виконкому Великолучківської сільської ради щодо благоустрою села є обов’язковим для виконання розміщеним на території села підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

 

 

 

 • Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту.

 

Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Програми, на участь в обговоренні проекту програми, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою села.

Внесення змін до Програми здійснюється сесією сільської ради у встановленому законодавством порядку.

 

 • Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

 

Органи самоорганізації населення (вуличні та сільський комітети) мають право:

 • вносити в установленому порядку на розгляд сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

 • організовувати участь у виконанні робіт з благоустрою села;

 • здійснювати громадський контроль за дотриманням Програми благоустрою населеного пункту;

 • інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою села;

 • вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 • Порядок здійснення благоустрою та утримання

території об’єктів благоустрою

 

 • До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

 • Відповідальність за виконання цих Програми покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.

 • Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку., спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності територіальної громади), визначаються сільською радою чи її виконавчим комітетом.

 • Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки , які не відносяться до комунальної власності територіальної громади,утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

 • Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

 • Прибирання та благоустрій при будинкових територій та належних до нього будівель і споруд проводиться громадянами, що проживають на даній території.

 

 

 • Заходи з реалізації Програми благоустрою

території населеного пункту

 

Реалізація Програми благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

 • Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території села.

 • В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствам, установами, організаціями, що розміщуються на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають. Встановлюється єдиний санітарний день – п’ятниця.

 • Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власті підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій, установ.

 • Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

 • Підприємства , установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до цільового фонду сільської ради.

 

 • Вимоги до впорядкування території населеного пункту

 

 

 • Права і обов’язки підприємств, установ та організацій

у сфері благоустрою населеного пункту.

 

 • Підприємства, організації та установи мають право:

 

 • брати участь у розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благо устрою їх територій;

 • вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання.

 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

 • виносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

 

 • Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою

населеного пункту зобов’язані:

 

 • утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

 • утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою та прилеглі території;

 • усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

 • усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру в установленому порядку;

 • проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

 • у процесі утримання об’єктів благоустрою дотримувати відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

 • відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та\або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

 

 

 

 • Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

населеного пункту

 

 • Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

 

 • користуватись об’єктами благоустрою села;

 • брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

 • виносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

 • вимагати негайного виконання робіт з благо устрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян.

 

 

6.2.2 Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

 

 • утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

 • дотримувати правил благоустрою території села;

 • не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

 • проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;

 • своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглих до них придорожніх територій;

 • складувати опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

 • складувати побутові відходи у відповідні контейнери для вивезення побутових відходів;

 • споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

 • утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

 • на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання;

 • щорічно проводити прокопку та очистку канав прилеглих до їх прибудинкових територій.

 

 

6.2.3 Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

 

 • вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

 • засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

 • псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

 • порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

 • випалювати суху природню рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природнього середовища;

 • вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

 • мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

 • здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

 • порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22:00 до 8:00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

 • порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

 

 

 • Організація утримання зелених насаджень на території села

 

Охоронні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених в установленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 лише на підставі рішення виконавчого комітету чи рішення сесії сільської ради та в спосіб передбачений законодавством.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

 • на об’єктах комунальної власності – сільська рада та її виконавчий комітет;

 • на територіях підприємств, організацій, установ та прилеглих територіях – установи,організації, підприємства;

 • на приватних садибах і прилеглих ділянка – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів в процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та\або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями.

Охорона зелених насаджень села є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту,порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

Щорічно членами виконкому, працівниками сільської ради, депутатами ради проводяться заходи щодо виявлення громадян, що порушують правила благоустрою.

Зокрема практикою доведено що, більшість громадян села не здійснюють прокопку канав прилеглих до їх прибудинкових територій чим порушують правила благоустрою, часто призводячи до налипання снігу, збору води на дорогах вулиць, затоплення сусідніх дворогосподарств тощо. У такому випадку посадові особи органу місцевого самоврядування з метою попередження руйнування дорожнього покриття та попередження затоплень вулиць та господарств мають право залучити відповідну техніку для усунення виявлених порушень шляхом прокопки ярів, канав, очищення кюветів а проведення інших заходів в сфері благоустрою.

 

 

 • Фінансування заходів з благоустроюнаселеного пункту

 

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів з місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, організації та установи можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

 

 

 • Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

 

 • На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

 

 • виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу виданого в встановленому законодавством порядку;

 • пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

 • вивозити і вивалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

 • самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

 • встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

 • розпалювати багаття, спалювати сміття, гілки дерев та відходи від виробництва;

 • кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках та інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

 • захаращувати придорожні території, балкони, лоджії та вікна і під’їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

 • наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

 • самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення а споживати електроенергію без приладів обліку.

 

 

 • Контроль за дотриманням правил благоустрою території села

 

6.7.1 Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснюють сільська рада та її виконавчий комітет

 

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:

 • проведення перевірок територій;

 • розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

 • участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії сільської ради;

 • подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

 

6.7.2 Громадський контрольу сфері благоустрою території села здійснюється громадськими інспекторами та адміністративною комісією які залучаються до:

 

 • проведення перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

 • складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і подання їх органами державного контролю у цій сфері та правоохоронними органами для притягнення винних до відповідальності;

 • допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цієї Програми.

 

 • Відповідальність з порушення Програми благоустрою населеного пункту

 

До відповідальності за порушення цією Програми у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

 • порушенні Правил благоустрою села (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

 • знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення ( стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

 • порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

 • самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

 • пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту;

 • інші порушення законодавства в цій сфері;

 

 

 

Про нас

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Офіційний Веб-сайт.

Контакти

89625, Закарпатська область,
Мукачівський район,
село Великі Лучки, вул. Гагаріна, 37,
тел./факс: (03131) 6-12-60; 9-30-55/
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…