Офіційний Веб-Сайт

Великолучківська сільська рада

Новини, інформація, події!

Переглядайте всі новини та події на нашому сайті!

Доступ до головної інформації

Швидке оновлення та публікування інформації!

Новини

Запалимо ялинку разом!

Коментарів (0) Переглядів: 79

Інформація відділу агропромислового розвитку Мукачівської РДА для фермерських господарств

   Відділ агропромислового розвитку Мукачівської райдержадміністрації  повідомляє, що наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  від  16 листопада  2018 року № 554,  зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 27 листопада   2018 р. за № 1345/32797 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150". Даним наказом  затвердженні  оновленні форми для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, в т.ч. форми заявок для отримання бюджетної субсидії фермерами.

   За довідковою інформацією можна звертатись у відділ агропромислового розвитку Мукачівської райдержадміністрації, каб. 111, тел. (03131) 2-12-78, або у Закарпатське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, розташоване за адресою : 880000,м. Ужгород,вул.. Гойди,8, каб.106, тел./факс (03122)3-41-54.

Зразок заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблювальних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених)

Коментарів (0) Переглядів: 61

Виплата компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг...

                                                                                                  

Управління соціального захисту населення Мукачівської райдержадміністрації повідомляє, що особи, які надають соціальні послуги, мають право на призначення і виплату компенсації фізичним особам, за надання соціальних послуг що надаються відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558.

На призначення і виплату компенсації мають право непрацюючі фізичні особи та особи похилого віку, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).

 Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

-15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

-10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

-7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

 Компенсація не виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про психіатричну допомогу", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 407; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814), та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.

 Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

  • - непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надавати соціальні послуги;

          - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

          - висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

           - копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

     2)- особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

        -  заява про необхідність надання соціальних послуг;

        - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

        -копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

        -висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

  3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

     заява про необхідність надання соціальних послуг;

     копія свідоцтва про народження дитини;

     висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Управління соціального захисту населення протягом 10 днів після одержання заяв з необхідними документами розглядає їх та приймає рішення щодо призначення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги, або відмови.

     Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

     У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

     Перерахунок розміру компенсації у зв'язку із зміною групи інвалідності особи, якій надаються соціальні послуги, здійснюється органом праці та соціального захисту населення на підставі витягу з акта огляду інваліда органами медико-соціальної експертизи без подання заяв, зазначених у підпункті 2 пункту 6, і оформляється рішенням органу праці та соціального захисту населення в установленому порядку.

        Якщо дитина-інвалід після досягнення певного віку визнана інвалідом I, II або III групи, компенсація виплачується у новому розмірі за заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та представника дитини з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому дитині-інваліду встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

       У разі досягнення фізичною особою, яка надає соціальні послуги, пенсійного віку, компенсація виплачується їй у новому розмірі з місяця, в якому цій особі призначено пенсію.

      Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення інвалідом чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультаційними комісіями, а у разі визнання знову інвалідом або дитиною-інвалідом поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць. Якщо при цьому інваліду встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

    Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за три роки за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною-інвалідом. За місяць до закінчення строку виплати орган праці та соціального захисту населення зобов'язаний у письмовій формі попередити фізичну особу про причину припинення виплати.

     Виплата компенсації провадиться щомісяця до 10 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

    Компенсація виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

    У разі зміни особою, якій надаються соціальні послуги, постійного місця проживання виплату компенсації провадить відповідний орган праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання особи з часу припинення виплат за попереднім місцем проживання.

   Якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

  Суми компенсації, не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий час, але не більш як за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням.

  Якщо суми компенсації не одержані з вини органу, який їх призначає та виплачує, вони виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється виходячи з прожиткового мінімуму, затвердженого на момент виплати.

   У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок розміру компенсації здійснюється органом праці та соціального захисту населення без подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок.

   Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

   Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов'язані повідомити органи соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв'язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати органам праці та соціального захисту населення надміру виплачені суми.

   Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви органу соціального захисту населення, що призначив компенсацію.

         Спеціалісти соціального захисту населення, що призначають та виплачують щомісячну компенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

 

 

Коментарів (0) Переглядів: 116

Про нас

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Офіційний Веб-сайт.

Контакти

89625, Закарпатська область,
Мукачівський район,
село Великі Лучки, вул. Гагаріна, 37,
тел./факс: (03131) 6-12-60; 9-30-55/
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…