Пн - Чт: 8:00 - 17:00
Пт: 8:00 - 16:00
(03131) 61260; 93055
телефон/факс
вул. Гагаріна, 37
с. Великі Лучки, 89625

 Додатки до бюджету 2021

 

gerb ukraine

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2020

с.В.Лучки

71

Про сільський бюджет на 2021 рік

07527000000

(код бюджету)

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України сільська рада в и р і ш и л а:

 

  1. Визначити на 2021 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 145 303400 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 142149600 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 3153800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 145 303400 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 142099600 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 3203800 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 426300 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році у сумі 1 238 600 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

6. Установити джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій Великолучківської сільської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Надати право відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

12.1. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2021 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів сільського бюджету на 2021 рік у разі внесення змін до структури сільської ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради.

12.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проєктно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2021 рік.

13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій враховувати такі зміни під час складання і виконання розпису сільського бюджету.

14. Затвердити перелік закладів/установ/організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України, з 1 січня 2021 року фінансуватимуться з бюджету Великолучківської територіальної громади, згідно з додатком 6 до цього рішення.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.).

 

 

Сільський голова В. Коштура

© Copyright 2022 Великолучківська СТГ. Всі права застережено.

Search

X

Right Click

No right click

!Сайт знаходиться у процесі наповнення. Відвідуйте нас частіше!