Пн - Чт: 8:00 - 17:00
Пт: 8:00 - 16:00
(03131) 61260; 93055
телефон/факс
вул. Гагаріна, 37
с. Великі Лучки, 89625

gerb ukraine

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьома сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

15.04.2021                   с.В.Лучки                          377

Про   затвердження Концепції розвитку  системи надання адміністративних послуг Великолучківської територіальної громади

на 2021 – 2023 роки

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», з метою створення належних умов для розвитку системи надання населенню якісних адміністративних послуг, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:       

1. Затвердити Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг  Великолучківської територіальної громади на 2021 – 2023 роки згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості (Хома О.І.).

Сільський  голова                                                             В.Коштура

Затверджено 

рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

15.04.2021377

 

КОНЦЕПЦІЯ 

розвитку системи надання адміністративних послуг 

Великолучківської  територіальної громади 

на 2021 – 2022 роки

Мета Концепції

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення умов для надання мешканцям Великолучківської  територіальної громади надання адміністративних послуг в  Центрі надання адміністративних послуг Великолучківської сільської ради у зручний та доступний способи.

Завдання Концепції

Завданнями цієї Концепції є:

- забезпечення отримання територіальною громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- створення  центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів  звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних та без бар’єрних умов для отримання та впровадження інформаційних технологій адміністративних послуг усіма мешканцями територіальної громади (далі – ТГ);

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах модернізації та функціонування ЦНАП.

Поточний (вихідний) стан 

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

 - отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в різних органах виконавчої влади (управління соціального захисту населення, районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції тощо);

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в Зарічанській сільській раді, в тому числі, кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як - відвідувачів з дітьми тощо; 

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ТГ для осіб з можливостями інвалідністю, з додатковими потребами та інших соціальних груп; 

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи; 

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб виконавчих органів місцевої ради; 

- нові виклики  - доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання у зв’язку з утворенням ТГ; 

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру; 

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги;

- низький рівень обізнаності громадян і суб’єктів господарювання, щодо

запроваджених електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг;

- недостатній рівень запровадження європейських практик обслуговування заявників у місцевій раді, насамперед, що стосується питань клієнт орієнтованості, ділової етики, командної роботи гендерної рівності, комп’ютерної грамотності тощо;

- слабка інформованість населення про сутність та основні напрями діяльності ЦНАП.

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи: 

- створення ЦНАП, як структурного підрозділу (виконавчого органу) сільської ради з територіальними підрозділами (ТР) с.Ракошино, с.Великі Лучки та віддаленими робочими місцями (ВРМ) в селах Зняцево та Кальник; 

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним столиком для сповивання, дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням; 

- забезпечення без бар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з дитячими візочками; 

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації; 

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу Концепції; 

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; тощо; 

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з особливими потребами з виїздом до їх  помешкання; 

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг; 

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ТГ/ЦНАП, сторінку ТГ/ЦНАП у соціальних мережах; 

- відкриття банківського відділення у приміщенні ЦНАП та/або встановлення платіжного терміналу, POS-терміналів на робочих місцях в ЦНАП;

- створення на базі ЦНАП постійних робочих місць для громадян з метою організації навчання та безпосереднього доступу до електронних сервісів державних і регіональних інформаційних систем; 

- проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації для популяризації діяльності ЦНАП та пропагування користування електронними сервісами серед населення (виготовлення буклетів, розміщення інформації в ЗМІ тощо).

В межах виконання зазначених заходів будуть  використовуватися також механізми: 

- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання,  тощо); 

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами. 

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи: 

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при розширенні  Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП; 

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП. 

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження. 

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела. 

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади.

Очікувані результати

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати: 

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та без бар’єрних умовах в належному ЦНАП; 

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації; 

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг. 

Наші очікувані стандарти: 

- усі мешканці громади не більше як за 2 роки з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи його територіального підрозділу; 

- організацію роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом тижня; 

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП; 

- використання електронної системи керування чергою (за необхідності); 

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин сільської ради. 

                                      Термін реалізації – 2021-2023 рр.

© Copyright 2022 Великолучківська СТГ. Всі права застережено.

Search

X

Right Click

No right click

!Сайт знаходиться у процесі наповнення. Відвідуйте нас частіше!